Behandling

Vid ditt första besök förs en journal, där du berättar och beskriver hur dina besvär har uppstått och utvecklat sig. I journalen skrivs även andra eventuella besvär in som du har eller har haft. Det totala hälsotillståndet diskuteras och utvärderas och om det anses vara nödvändigt kontrolleras blodtrycket, lungor etc.

När dina besvär är klarlagda görs en undersökning. Den består av ortopediska och neurologiska undersökningar som t ex rörelsemönster och reflexer. Därefter görs en kiropraktisk undersökning där vi kontrollerar de enskilda ledernas rörlighet och musklernas tillstånd.

Ibland kan en röntgenundersökning behövas för att kunna säkerhetsställa en diagnos innan behandlingen påbörjas. Om problemet inte går att behandla kiropraktiskt, remitteras patienten vidare till någon läkare beroende på troligt problem.

Visar det sig att det finns funktionsstörningar i en eller fler leder och att dessa är behandlingsbara kan en behandlingsserie påbörjas. Behandlingen går ut på att man med små, snabba och precisa tryck försöker lösgöra de leder som har orsakat problemen.

 

Vid ditt första besök förs en journal, där du berättar och beskriver hur dina besvär har uppstått och utvecklat sig. I journalen skrivs även andra eventuella besvär in som du har eller har haft. Det totala hälsotillståndet diskuteras och utvärderas och om det anses vara nödvändigt kontrolleras blodtrycket, lungor etc.

När dina besvär är klarlagda görs en undersökning. Den består av ortopediska och neurologiska undersökningar som t ex rörelsemönster och reflexer. Därefter görs en kiropraktisk undersökning där vi kontrollerar de enskilda ledernas rörlighet och musklernas tillstånd.

Ibland kan en röntgenundersökning behövas för att kunna säkerhetsställa en diagnos innan behandlingen påbörjas. Om problemet inte går att behandla kiropraktiskt, remitteras patienten vidare till någon läkare beroende på troligt problem.

Ibland kan en röntgenundersökning behövas för att kunna säkerhetsställa en diagnos innan behandlingen påbörjas. Om problemet inte går att behandla kiropraktiskt, remitteras patienten vidare till någon läkare beroende på troligt problem.