FÖRETAGSHÄLSA

Ryggproblem är ofta den vanligaste orsaken till sjukskrivningar bland anställda idag. Ryggproblem ger oftast en hög kostnad för företagaren.

Forskning visar att ju längre tid en person är sjuk-skriven ju större är risken för denne att bli långtidssjukskriven. Det är av högsta vikt att er personal kommer under behandling snabbt när de får besvär. Därför garanterar jag att era anställda får en akut tid inom 24 timmar. Fördel med kiropraktik är att det oftast bara behövs ett fåtal behandlingar innan personen i fråga har blivit av med eller minskat sin smärtan/problemen. Vilket i sin tur gör att personen inte behöver sjukskriva sig, eller kan återgå till arbetet bara efter en kort tids sjukskrivning.

Företagare, håll din personal frisk genom att investera i deras hälsa!

En studie som publicerades i JMPT (Journal och Manipulative and Physiological Therapeutics), sammanställde data från 2003 – 2005 och visade att regelbundna (1-2 gånger per månad) besök till kiropraktor ger:

.

%

Färre sjukhusinläggningar

%

minskning i antalet sjukhusdagar

%

färre kirurgiska ingrepp

%

minskning i medicinanvändning

Subventionering

Flera företag har ett avtal med mig där de subventionerar behandlingskostnader för sina anställda. Subventioneringen varierar beroende på hur avtalet tecknas.

Behandling

En behandlingsplan kan variera beroende på vilka problem som personen i fråga har! Den akuta fasen kan inledningsvis kräva mer än en behandling per vecka, för att så småningom kunna behålla en god hälsa med ett par behandlingar per halvår, vilket ger minskad kostnad för företaget i form av minskade sjukskrivningar.

Förebyggande behandling och rehabilitering

Rehabilitering eller förebyggande behandling betraktas som en skattefri förmån då det kan påvisas vara till fördel för den anställde att kunna fortsätta förvärvsarbeta. Det finns inga krav på bevis i form av läkarintyg, men arbetsgivaren skall kunna hävda att den anställde är i behov av behandlingen. Det kan röra sig om risk för sjukdom eller besvär som kan uppkomma och som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan. Kiropraktisk vård är ett exempel på en sådan åtgärd.

Informationen faller under

Skatteverkets information om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2006 samt vid 2007 års taxering.
( www.skatteverket.se SKV:M 2005:28)