TORSOKLINIKENS Integritetspolicy

Inledning

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Torsokliniken. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftning. Från och med 25:e maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

TORSOKLINIKEN AB

SE559299116901
Peter Niclasen

Köpenhamnsvägen 13

217 43 Malmö Sverige

Insamling av information

På vår webbplats torsokliniken.se finns möjlighet att boka en behandlingstid med dina personuppgifter. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras i ett externt journalsystem som tillhandahålles av företaget Clinicbuddy AB. När du använder det systemet och genomför en bokning godkänner du det systemets integritetspolicy som visas när du använder systemet.

 • Som legitimerad kiropraktor förs journal enligt patientdatalagstiftning
 • Personuppgifter som sparas är namn, personnummer, adress, mail och telefon
 • Som patient klassas merparten av datan vi behandlar som medicinsk data. I enlighet med patientdatalagstiftning måste sådan data sparas en viss bestämd tid
 • Information kring kring dina uppgifter behandlas under sträng sekretess i enlighet med personuppgiftslagen och patientdatalagen och enligt sjukvårdslagen har en kiropraktor tystnadsplikt och alla uppgifter är sekretessbelagda
 • Uppgifterna kommer inte föras vidare till annan part om inte patienten godkänner detta (ex på annan part är försäkringsbolag, remiss till annan sjukvårdspersonal/enhet)
 • Torsokliniken innehar specifika GDPR avtal med samtliga samarbetspartners eller har samarbetspartners som alla följer GDPR
 • Patienten godkänner automatiskt hantering av personuppgifter i samband vid onlinebokning.
 • Personuppgifterna används även till återkoppling/uppföljning med kund/patient
 • Personuppgifterna används även vid enstaka marknadsföringsutskick från företaget
 • Du som patient har när som helst rätt att få ta del av vilka uppgifter som lagrats om dig och begära din journal
 • Du har rätt att begära ändring om uppgifterna om dig skulle vara felaktiga
 • Du har rätt att begära att bli raderad ur våra system av de uppgifter som ej klassas som medicinsk data t. ex. din mejladress.

Besökaridentifiering – användning av kakor (cookies)

I syfte att förbättra vår webbplats använder Torsokliniken.se kakor (cookies) som samlar in information om hur webbplatsen används. Det underlättar även din användning av webbplatsen. Det finns ingen koppling av personlig identifierbar information till kakorna.
Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Läs mer om Cookies här.