Om kiropraktik

Historik

Historien om kiropraktik går tillbaka till 1800 talet, då intresset för förhållandet mellan ryggen, nerv-systemet och hälsan grundlades. Grundaren var Daniel David Palmer (1845-1939). Namnet kiropraktik (som kommer från de grekiska orden cheiro och praktikos som gemensamt betyder ”att göra för hand” kom till genom behandling av kyrkoherden Samuel Weed, patient till Palmer.

Efter att D D Palmer år 1895 behandlat vaktmästaren Harvey Lillard tre gånger, fick Harvey tillbaka sin hörsel efter 17 års dövhet. Därefter börjar kiropraktiken forma sig. Palmer startade år 1896 den första kiro-praktorskolan. Även om D D Palmer grundade kiropraktiken, var det sonen Bartlet Joschua Palmer (1881-1961) som lade grunden för kiropraktikens utvecklin fram till i dag.

Vid B J Palmers bortgång 1939 hade kiropraktiken hunnit bli det näst största hälsovårdssystemet i USA. I dag finns det närmre 100 000 yrkesverksamma kiropraktorer runt om i världen, utbildade i USA, Australien, Sverige, England, Frankrike och Danmark.

En ännu tidigare historia kommer från Hippokrates, läkekonstens fader (460-377 f Kristus), som var den förste som identifierade sambandet mellan rygg-problem och dålig hälsa. Så kiropraktiken är sedan långt tillbaka en naturlig behandlingsform. Med andra ord är man som patient i goda händer hos oss kiropraktorer.

Historik

Historien om kiropraktik går tillbaka till 1800 talet, då intresset för förhållandet mellan ryggen, nerv-systemet och hälsan grundlades. Grundaren var Daniel David Palmer (1845-1939). Namnet kiropraktik (som kommer från de grekiska orden cheiro och praktikos som gemensamt betyder ”att göra för hand” kom till genom behandling av kyrkoherden Samuel Weed, patient till Palmer.

Efter att D D Palmer år 1895 behandlat vaktmästaren Harvey Lillard tre gånger, fick Harvey tillbaka sin hörsel efter 17 års dövhet. Därefter börjar kiropraktiken forma sig. Palmer startade år 1896 den första kiro-praktorskolan. Även om D D Palmer grundade kiropraktiken, var det sonen Bartlet Joschua Palmer (1881-1961) som lade grunden för kiropraktikens utvecklin fram till i dag.

Vid B J Palmers bortgång 1939 hade kiropraktiken hunnit bli det näst största hälsovårdssystemet i USA. I dag finns det närmre 100 000 yrkesverksamma kiropraktorer runt om i världen, utbildade i USA, Australien, Sverige, England, Frankrike och Danmark.

En ännu tidigare historia kommer från Hippokrates, läkekonstens fader (460-377 f Kristus), som var den förste som identifierade sambandet mellan rygg-problem och dålig hälsa. Så kiropraktiken är sedan långt tillbaka en naturlig behandlingsform. Med andra ord är man som patient i goda händer hos oss kiropraktorer.

Varför får man ont i ryggen?

Ryggraden består av 24 kotor som rör sig beroende av var andra. Orsaker som olyckor, ojämn belastning t ex dålig hållning, monotont arbete, stress, spänningar m fl kan orsaka funktionsstörningar. Detta kan leda till nedsatt rörelseförmåga i ryggraden, vilket i sin tur kan bli en funktionsnedsättning med eller utan smärta. Kiropraktik är ett skonsamt och säkert sätt att med händer behandla en funktions-nedsättning och därmed återställa rörligheten och dess fulla funktion i kroppen.

Vad gör en kiropraktor?

Hjälper kroppen att läka sig själv!

Kiropraktorn har en behandlingsform som går ut på att se människan i sin helhet. Detta görs genom att man ställer en diagnos med hjälp av olika metoder. Dessa metoder sker i form av olika rörelsetester samt ortopediska och neurologiska tester. Ibland behövs även en komplettering i form av röntgen och/eller laboratorieresultat. Med hjälp av dessa metoder kan man oftast som kiropraktor se obalanser i kroppen mellan muskel-, skelett- och nervsystemet. Detta kan ge olika symtom som ryggsmärta/stelhet, huvudvärk, nackspärr, ischias, muskelsvaghet, strålande känsla ut i armar och ben, vilka ofta behandlas framgångsrikt av kiropraktorn.

Gör kiropraktik ont?

Det ska inte göra ont vid justeringstillfället! Innan en justering sker frågas patienten om smärta finns. Om smärta finns vid denna position, ändras positionen så att ingen smärta finns vid justeringstillfället. Däremot kan kan smärta uppkomma i 1 till 4 dagar efter en behandling. Detta beror på att kroppen/ hjärnan har fått en ny information från det behand-lade området som tidigare gav en information om ett rörelseinskränk mönster.

Vad är det som knäpper?

Det är ett vakuum som finns i varje led som släpper vid en justering. Efter 15-20 minuter har leden fått ett nytt vakuum plus full rörlighet vilket i sin tur ger en bättre hälsa.