Välkommen till Torsokliniken

Din Kiropraktor i Malmö och Trelleborg

Följ oss på sociala medier:

Vår kropp är otrolig med tanke på att den oftast klarar av många av de negativa påfrestningar som vi ofta utsätter den för, så som stress, dålig arbetsställning, dålig sömn, för lite motion eller felaktig motion, saker vi stoppar i oss i form av sprit, mediciner, dålig mat etc.

Normalt sker det ett enormt samarbete mellan alla lederna i kroppen. Exempel på ett samarbete är en promenad. Här sker ett stort samarbete mellan rygg, armar, höfter, knä och fötter. En sådan samverkan styrs av kroppens egna nervsystem.

Vid en skada, eller hinder på grund av negativa påfrestningar, uppkommer ett sämre samarbete mellan lederna och därmed en sämre rörelser, detta ger i sin tur kompensationer i form av felaktigt rörelsemönster t.ex. att halta vid gång, muskler får arbeta på ett onormalt sätt, vilket i sin tur ofta ger muskeltrötthet och/eller muskelvärk.

Som Kiropraktor letar vi upp leder med sämre rörelseförmåga samt de ömmande musklerna och behandlar dem. Detta görs genom justering av leder med sämre rörelse än vad som är normalt. Kroppen kommer då att återigen kunna börja läka sig själv, vilket gör att värken/problemen då försvinner.

Eftersom vi inte arbetar med vare sig läkemedel eller andra främmande ämne till kroppen (som oftast ger biverkningar) är kiropraktiken den mest naturliga och en av de bästa behandling av skada, smärta och förebyggande man kan få.

Det är därför att Kiropraktiken är världens tredje största primärvårdsyrkesgrupp.

Vår kropp är otrolig med tanke på att den oftast klarar av många av de negativa påfrestningar som vi ofta utsätter den för, så som stress, dålig arbetsställning, dålig sömn, för lite motion eller felaktig motion, saker vi stoppar i oss i form av sprit, mediciner, dålig mat etc.

Normalt sker det ett enormt samarbete mellan alla lederna i kroppen. Exempel på ett samarbete är en promenad. Här sker ett stort samarbete mellan rygg, armar, höfter, knä och fötter. En sådan samverkan styrs av kroppens egna nervsystem.

Vid en skada, eller hinder på grund av negativa påfrestningar, uppkommer ett sämre samarbete mellan lederna och därmed en sämre rörelser, detta ger i sin tur kompensationer i form av felaktigt rörelsemönster t.ex. att halta vid gång, muskler får arbeta på ett onormalt sätt, vilket i sin tur ofta ger muskeltrötthet och/eller muskelvärk.

Som Kiropraktor letar vi upp leder med sämre rörelseförmåga samt de ömmande musklerna och behandlar dem. Detta görs genom justering av leder med sämre rörelse än vad som är normalt. Kroppen kommer då att återigen kunna börja läka sig själv, vilket gör att värken/problemen då försvinner.

Eftersom vi inte arbetar med vare sig läkemedel eller andra främmande ämne till kroppen (som oftast ger biverkningar) är kiropraktiken den mest naturliga och en av de bästa behandling av skada, smärta och förebyggande man kan få.

Det är därför att Kiropraktiken är världens tredje största primärvårdsyrkesgrupp.

BEHANDLING

 

Vid ditt första besök förs en journal, där du berättar och beskriver hur dina besvär har uppstått och utvecklat sig.

När dina besvär är klarlagda görs en undersökning som bl.a. består av ortopediska och neurologiska test. Ibland kan en även röntgenundersökning behövas för att kunna säkerhetsställa en diagnos innan behandlingen påbörjas.

Visar det sig att det finns funktionsstörningar i en eller fler leder och att dessa är behandlingsbara kan en behandlingsserie påbörjas.

BEHANDLING

 

Vid ditt första besök förs en journal, där du berättar och beskriver hur dina besvär har uppstått och utvecklat sig.

När dina besvär är klarlagda görs en undersökning som bl.a. består av ortopediska och neurologiska test. Ibland kan en även röntgenundersökning behövas för att kunna säkerhetsställa en diagnos innan behandlingen påbörjas.

Visar det sig att det finns funktionsstörningar i en eller fler leder och att dessa är behandlingsbara kan en behandlingsserie påbörjas.